วันนี้ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธาน

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5/2562

โดยมีผู้บริหาร บุคลากรกรมและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

IMG 3630IMG 3597

IMG 3600

IMG 3639

IMG 3611

IMG 3609

IMG 3602

IMG 3620

IMG 3628

IMG 3607