วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายแพทย์สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

IMG 5301

IMG 5341

IMG 5344

IMG 5353

IMG 5381

IMG 5328

IMG 5360

IMG 5364

IMG 5318

IMG 5326

IMG 5334

IMG 5321

IMG 5368

 

IMG 5366