วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และการเสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต” ซึ่งมี นายวรพจน์ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และร่วมบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 และนางวงเดือน จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร โดยมี ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบุคลากรกรม ฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

IMG 6465

IMG 6453
IMG 6515
IMG 6471

 

 

IMG 6473IMG 6444

IMG 6483

LINE ALBUM ประชุมมาตรฐานจริยธรรม 25 เม.ย. 65 ๒๒๐๕๑๗

LINE ALBUM ประชุมมาตรฐานจริยธรรม 25 เม 0.ย. 65 ๒๒๐๕๑๗

IMG 6455

IMG 6461

IMG 6458

IMG 6460

IMG 6480

IMG 6464