ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ณ โรงแรมคอสต้าวิลเลจ บางเสร่

และศึกษาระบบนิเวศและสมุนไพรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่หาดทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวนเวลา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี 

โดยมีนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

 

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

LINE ALBUM ประชุมสัญจร ๒๒๐๕๑๗ 10

LINE ALBUM ประชุมสัญจร ๒๒๐๕๑๗ 13LINE ALBUM ประชุมสัญจร ๒๒๐๕๑๗ 14

LINE ALBUM ประชุมสัญจร ๒๒๐๕๑๗ 11

 

LINE ALBUM ประชุมสัญจร ๒๒๐๕๑๗ 9

 LINE ALBUM ประชุมสัญจร ๒๒๐๕๑๗

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
LINE ALBUM ประชุมสัญจร ๒๒๐๕๑๗ 4
LINE ALBUM ประชุมสัญจร ๒๒๐๕๑๗ 16

LINE ALBUM ประชุมสัญจร ๒๒๐๕๑๗ 0

LINE ALBUM ประชุมสัญจร ๒๒๐๕๑๗ 3

LINE ALBUM ประชุมสัญจร ๒๒๐๕๑๗ 15