วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและจริยธรรมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ รักษ์โลก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธาน ณ สวนสมุนไพรเทวะเวสม์รมณีย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

DSC 0021

235721

235720

235713