วันที่ 15 มิถุนายน 2565  เวลา 10.00 น. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายวรพจน์ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย อาคาร 3 ชั้น 7 และผ่านระบบโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

239148

239159

239165

239151

 

239145

239146

LINE ALBUM ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 62565 220705 0