วันที่ 27 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.30 น. นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 7/2565 พร้อมด้วย ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย นายวรพจน์ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผ่านระบบโปรแกรม Zoom Cloud MeetingsDSC 0007

DSC 0016

DSC 0019

DSC 0025

DSC 0028

DSC 0026

 

DSC 0005