กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

อาคาร 3 ชั้น 5 กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม

ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

phone icon png  02-965-9372      fax icon png  02-965-9372      mail icon png  legal.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fb icon png  fb.me/dtam.moph      line icon png  @DTAM      youtube icon png  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก