กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กองกฎหมาย อาคาร 3 ชั้น 5 

88/23 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 📞 02-965-9372      📠  02-965-9372     ✉️ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

fb icon png  fb.me/dtam.moph      line icon png  @DTAM      youtube icon png  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก