วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรกรม เข้าร่วมกิจกรรม พิธีประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมร่วมรับมอบโล่ประกาศกิตติคุณ หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562 โดยมี ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

IMG 6277

IMG 6362

IMG 6262

33579

IMG 6351

IMG 6367

IMG 6289

33582