วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฏหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 7/2562 ร่วมด้วย นายวรพจน์ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและจริยธรรม ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย และคณะอนุกรรมการที่ร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

DSCF1933

DSCF1934

DSCF1950

DSCF1944

DSCF1949

DSCF1941