ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มกฎหมายและจริยธรรมจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (สัญจร) ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรมเวียงโขง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีท่านรองสรรพงศ์ ฤทธิรักษา เป็นประธาน

86686873 228440841525060 703861795974021120 n

86402121 217317586062953 4020790933309095936 n

86864377 474771130066988 6083887506258919424 n

86994351 561883221065747 1294931669081391104 n

86485015 2623437521225441 4965196813691781120 n