วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

 

IMG 1706

IMG 1723

IMG 1720

IMG 1747

IMG 1739

IMG 1748

IMG 1716

IMG 1738

IMG 1693

IMG 1754

IMG 1748

IMG 1703

IMG 1743

IMG 1731

IMG 1759

 

IMG 1751