วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวรพจน์ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม เป็นประธานการประชุมร่วมรับฟังความเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมี ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

IMG 6675

IMG 9898

IMG 6703

IMG 6690

IMG 6682

IMG 9885

IMG 9880

IMG 6695

IMG 6687

IMG 6684

IMG 6681

IMG 6693

IMG 6691

IMG 6696

 

IMG 9872

IMG 6688

IMG 9873

IMG 9883