วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะอนุกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

IMG 5566

IMG 5579

 

IMG 5527IMG 5580IMG 5556IMG 5595IMG 5550IMG 5589

 

IMG 5545

 

IMG 5538

 

IMG 5542

IMG 5540IMG 5569

IMG 5563

IMG 5530

IMG 5536

IMG 5549

IMG 5562

IMG 5575

IMG 5581