วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม จัดกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาและพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ภายใต้โครงการปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รู้พฤติกรรมการโกงทุกรูปแบบเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และไม่ทนต่อการทุจริต รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยการใช้สื่อด้าน Computer Graphic, Video Animation และ Presentation ผสมผสานอย่างลงตัว กับการตกแต่งทางสถาปัตยกรรมภายในที่งดงาม มาใช้ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์

 

1.ภาพกิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

87028980 617194395738395 8805552657612668928 n

87268725 614373512689055 4940447485555376128 n

86450895 2479655885685161 6028505333201108992 n

 

 

2.ภาพกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ณ ถนนสนามไชย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

86796114 193824585164999 948812503943479296 n

ต้านโกง ๑๙๑๒๑๗ 0013

ต้านโกง ๑๙๑๒๑๗ 0021

ต้านโกง ๑๙๑๒๑๗ 0017

ต้านโกง ๑๙๑๒๑๗ 0011