วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.50 น. นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำทีมผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

IMG 6197

IMG 6165

IMG 6186