วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 19.00 น. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มอบหมายให้ ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองฯ พร้อมด้วย นายวรพจน์ ภู่จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและจริยธรรม และพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ นพ.ธันวา บัวมหะกุล รองผู้อำนวยการรพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ สื่อสาร สร้างความเข้าใจ เจตนารมย์การบังคับใช้กฏหมาย และแนวทางดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยฯ และตำรวจ ณ พื้นที่เขตพญาไท โดย เขตพญาไทในความรับผิดชอบของ สน.บางซื่อ มีผู้ประกอบการยื่นคำขอและได้รับใบอนุญาตแล้ว 19 ราย และอยู่ระหว่างพิจารณา อีก 5 คำขอ
พร้อมลงพี้นที่สำรวจตรวจตรา สื่อสาร ป้องปราม สถานประกอบการร้านค้า ตักเตือน ให้คำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการจำหน่าย แปรรูปสมุนไพรควบคุม (ช่อดอกกัญชา) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุมกัญชา พ.ศ. 2565
พร้อมด้วยเจ้าพนักงานตำรวจ จากสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เขตพญาไท โดยมี พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ พริ้งสกุล สว.สอบสวน. รรท.รอง ผกก.ป.,
พ.ต.ท.วุฒิเดช พ่อค้า สว.ป.,
พ.ต.ต นิพนธ์ สิงห์ทอง สว.สืบสวน,
จ.ส.ต.วีระศักดิ์ ละกังถา ผบ.หมู่.ป,
ส.ต.อ.นันท์มนัส ชัยชนะสถาพร ผบ.หมู่.ป,
ส.ต.ท.ชฎิล พูลเผ่า ผบ.หมู่.ป,
ส.ต.ต.ศัญหรัณย์ สงรักษ์ ผบ.หมู่.ป,
ส.ต.ต.ภีรพัฒน์ แป่มจำนัก ผบ.หมู่.ป,
ส.ต.อ.สุรชาติ บุตรตั้ว ผบ.หมู่.ป,
ส.ต.ต.พิญชาพงษ์ สมวุฒิ ผบ.หมู่.ป และ
ส.ต.ท.เมธิชัย แก้วรากมุข ผบ.หมู่.ป,
เข้าพบ ตรวจตรา สื่อสารผู้ประกอบการในความรับผิดชอบ สน.บางซื่อ จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย จำแนกเป็น
- 4 รายแรก ที่มีสถานประกอบการชัดเจนและได้รับใบอนุญาตถูกต้อง ได้แก่ร้าน high got you และ Raja cool ดำเนินการครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาต
- อีก 1 ร้าน มีใบอนุญาต แต่กระทำความผิดในใบอนุญาต คือเปิดให้สูบในสถานประกอบการ และพนักงานเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แนะนำและจะมีหนังสือแจ้งคำสั่งทางปกครองพักใช้ใบอนุญาต ให้หยุดการประกอบกิจการชั่วคราว
และรายที่ 4 พบว่ามีสถานประกอบการที่ไม่เหมาะสมบางประการ พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จึงได้ตักเตือน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงร้าน ได้แก่ร้าน AriJUANA
ส่วนอีก 2 ราย (รายที่ 5 ร้าน Stash และรายที่ 6 ร้าน High standard) ตรวจพบว่า เอกสาร อยู่ระหว่างขออนุญาต และพบว่าปิดทำการร้าน/ปรับปรุงร้าน ยังมิได้เปิดกิจการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จึงได้ประสาน สื่อสารกับเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่ คอยตรวจสอบทติดตาม แนะนำ ให้ได้ใบอนุญาตก่อน ค่อยมาดำเนินการ จำหน่าย หรือประกอบกิจการ ตามลำดับ ต่อไป
อย่างไรก็ตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ ในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฏหมาย ได้เร่งรัดการออกใบอนุญาตทั้งเขต กทม และ ต่างจังหวัด ตลอดจน สื่อสาร ป้องปราม ในพื้นที่ ทุกท้องที่ ทั้ง 6 Zone ในเขต กทม ตลอดระยะเวลา 2-3 เดือน นี้ และได้ออกแบบรายงานฯ สำหรับผู้ประกอบการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้แล้ว

37B182D2 6347 4E1D 9ACF 274A44B8D345

066E4865 8C55 4005 91D7 D9A31032D7C1

2006A160 13C4 47F8 B015 B47A67F3AD23

E7067E32 00A3 4E77 BDCD 4EC568E52CE5

BE59A529 6DCA 4805 9069 500BBC230D28

F37948E8 E7E1 4E24 A22A 09C5C77C3721

08929EE3 CA73 4E70 BCE0 4C19026F30DD

198D67DE A5D8 4487 836A 9A5776EA3FBF

4FC6008B D2EC 44E4 B49E 7DC26104B408

5C929950 3ACE 437F 9F78 3AD492A57912

3978016B EB49 447C AB44 1690D9B94141

501D84E1 7361 446B AD54 76FC8DA67D5A

588415AA 3B54 4920 8820 99CFD211B9B5