ประชุมเชิงปฏิบัติการ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567”

ethics meeting 26jan2024